Biuletyn Informacji Publicznej
Dom Kultury Sokół w Strzyżowie
Szukaj w tym dziale:

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności BIP-u Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie

Wstęp Deklaracji

Dom Kultury „Sokół” w Strzyżowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do BIP-u Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie.