Biuletyn Informacji Publicznej
Dom Kultury Sokół w Strzyżowie
Szukaj w tym dziale:

Informujemy, że zgodnie z obowiązkiem wynikającym z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych Gminy Strzyżów jako jednostki obsługującej zostało opublikowane sprawozdanie finansowe Państwa jednostki za 2019 r. Sprawozdanie można odnaleźć pod adresem: sprawozdanie 2020 r. - pobierz

Informujemy, że zgodnie z obowiązkiem wynikającym z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych Gminy Strzyżów jako jednostki obsługującej zostało opublikowane sprawozdanie finansowe Państwa jednostki za 2019 r.

Pobierz - sprawozdanie 2019 r

Sprawozdania finansowe za 2018 rok z Centrum Usług Wspólnych Gminy Strzyżów i z jednostek budżetowych, a także z instytucji kultury obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych Gminy Strzyżów, składające się z:

Pobierz sprawozdanie 2018 r.